Hukuki Tercüme

Akademik Tercüme

Hukuki tercüme, yazılı tercümenin en zor türlerinden biridir. Hukuki metinlerde, çok sayıda özel terim, uzun ifadeler, karmaşık kullanımlar, hukuki formüller vardır. Hukuk dili her ülkede ve dilde kendine özgü bir yapıya sahiptir. Anadilimizde bile olsa hukuki içerikli bir metni anlamakta güçlük çektiğimiz olur. Bunun nedeni hukuki metinlerin toplumların yüzlerce yıllık gelişimi içerisinde bu gelişmeye paralel olarak ortaya çıkması ve yasaların buralardan gelen kavramlarla ifade edilerek yazılmasıdır. Dolayısıyla hukuki tercüme en zor çeviri alanlarından biridir.

Bir sözleşmenin bir hükmünün yanlış tercüme edilmesi, dava açılmasına ve maddi/manevi zararlara yol açabilir. Dolayısıyla, hukuki tercüme konusunda deneyimli olan uzman tercümanlar çalışmalıdır.
Eskişehir Yeminli Tercüman bürosu olarak, hukuki metinlerin profesyonel şekilde tercüme edilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Hukuki metinlerin, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların, diğer ülkelerin yasalarının, mahkeme kararlarının ve hükümet kararnamelerinin doğru ve eksiksiz biçimde tercüme edilebilmesi, hukuki terminolojiye tam olarak vakıf olmayı gerektirir. Bizim tercümanlarımız, sözleşme hukuku ve iş hukuku da dahil olmak üzere, hukukun farklı alanlarında tecrübe sahibidir.

Hukuki Tercüme alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

 • Mahkeme belgeleri
 • Vekâletnameler
 • Sözleşme ve antlaşmalar
 • İmza sirküleri
 • Patent işlemleri
 • İdari şartname
 • Dava dosyaları
 • İddianameler
 • Kira kontratları
 • İcra belgeleri
 • Beyannameler
 • Alım satım belgeleri
 • Vergilendirme ve gümrük tutanakları
 • Kanun ve yönetmelikler
 • AB müktesebatı
 • Dava dilekçeleri
 • Sanık ve tanık ifadeleri
 • Yabancı ve yerli mevzuat
 • Yabancı yargı kararları